Warsztaty autoterapii
Przez zmianę myślenia do równowagi emocjonalnej i pełnego życia

Masz wrażenie, że dosięgła Cię stagnacja braku zmian, mimo tego, że zmian potrzebujesz i pragniesz? Twoje myśli stawiają Ci opór na drodze do równowagi, pokoju i szczęścia? Masz kłopot z utrudniającymi Ci życie emocjami? Czujesz się pogrążona/y w chaosie, niepewności i trudnych emocjach, nie wiesz, czego chcesz i masz wrażenie, że największym utrudnieniem na drodze do zmiany jesteś Ty sam? Pragniesz równowagi emocjonalnej i pełnego życia?

Jedną z częstych przyczyn naszego niezadowalającego funkcjonowania i niedoświadczania pełni życia jest negatywny wewnętrzny monolog, który destrukcyjnie wpływa na nasze emocje i działania, a tym samym warunkuje niską jakość naszego życia. Nieświadomi tego, że pielęgnujemy ten krytyczny głos, sami siebie doprowadzamy do nieszczęścia. Poddając się bezradności, lękowi czy smutkowi, szukając przyczyn na zewnątrz nas lub decydując się na ciągłe narzekanie, rezygnujemy z odpowiedzialności za siebie, która potrafi radykalnie odmienić nasze życie.

Cel warsztatów

Celem warsztatów autoterapii jest doświadczanie możliwości zmiany poprzez m.in. poznanie swoich prywatnych wzorców negatywnego myślenia, uświadomienie sobie ich wpływu na emocje i decyzje, oraz odważne i odpowiedzialne wzięcie życia w swoje ręce. Podczas tego spotkania chcemy wspólnie pracować na rzecz własnej wartości siebie, równowagi emocjonalnej oraz wzmacniania odporności psychicznej.

Program

Warsztat Autoterapii oparty jest na technikach Terapii Gestalt, Terapii Poznawczej, w tym ACT, oraz ideach psychologii humanistycznej i egzystencjalnej. Jego program jest zbudowany w oparciu o przekonanie, że każda ludzka istota poszukuje nie tyle usprawnienia swojego funkcjonowania, co przede wszystkim świadomości swojej wartości i wpływu na własne życie, odnalezienia sensu życia i ugruntowania swojej tożsamości.

Efekty
Metody

pracujemy w oparciu o indywidualne zadania, także na tle grupy, praca w parach, dzielenie się refleksjami w grupie, ćwiczenia coachingowe, informacje zwrotne, mini-wykłady.

Adresat

Warsztaty są dla wszystkich chętnych. Ważne jest, by mieć w sobie otwartość do pogłębionej pracy nad sobą oraz gotowość do dzielenia się swoimi refleksjami, ponieważ to w dużym stopniu wpływa na doświadczenie zmiany.

Informacje
Trener prowadzący: Marta Kijanko
Termin: 27-29. lipca 2018
Godziny: piątek, godz. 17:00-21:00, sobota 10:00-18:00, niedziela 9:00-17:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 440,00 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Warsztaty autoterapii".

Formularz zapisu
Dane do faktury
Wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


Zostań z nami w kontakcie!

© Grupa Active Change Leszek Zawlocki
ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków
tel. 509 501 476
biuro@ipri.com.pl