Kurs coachingu 
Aktualności Misja Instytutu Współpracownicy Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców SZKOŁA COACHINGU • Założenia • Program • Terminy zjazdów • Informacje • Rekrutacja • Pytania • Informator • Dla coachów Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem gabinetów Informacje i kontakt

Należymy do:

Respektujemy również
standardy International
Coach FederationSZKOŁA PROFESJONALNEGO COACHINGU
Akredytowany program edukacji w zakresie prowadzenia zawodowego coachingu.

ZAŁOŻENIA
Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest największym w Polsce programem szkoleniowym, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uprawiania działalności w zakresie coachingu - wspierania ludzi w dążeniu do celów i rozwiązywania ich trudności. Jest to kurs, który kompleksowo przygotowuje do zawodu coacha zgodnie z wytycznymi Izby Coachingu. Szkoła Profesjonalnego Coachingu daje również narzędzia do działania w obszarze zarządzania, edukacji i pomocy psychologicznej - może być więc przydatnym kursem rozszerzającym dla osób, pracujących w różnych branżach.
Koncepcja Szkoły Profesjonalnego Coachingu powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować z innymi ludźmi, robili to w najlepszy możliwy sposób. Dlatego nie tylko skupiamy się na przekazaniu wiedzy i umiejętności, ale również odpowiedniego podejścia, wartości, w które wierzymy i które cechują dobrego coacha.
Szkolenie jest typowo treningowe – przy minimum teorii, maksimum praktyki. Od ćwiczeń związanych z tematyką zjazdów, aż po niezliczone symulacje rozmów coachingowych. Każdy uczestnik będzie wielokrotnie w roli coacha i klienta.
Jest to prawdopodobnie największy kurs na świecie w 100% dotyczący coachingu. Program Szkoły obejmuje proces grupowy, wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, narzędzia wywodzące się z różnych koncepcji psychologicznych oraz różne ujęcia coachingu. Doświadczenie ponad dwudziesu edycji Szkoły pozwala nam stwierdzić, że przyjęte założenia doskonale sprawdziły się w praktyce – wyznaczyliśmy nowe standardy pracy coacha, a nasi absolwenci są cenionymi fachowcami.
Szkoła Profesjonalnego Coachingu uzyskała również akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że kurs spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy przyznało nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:
• cechują się osobistą dojrzałością
• swoją przyszłość zawodową chcą związać z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi (jako menadżer, trener, doradca, konsultant, terapeuta, wychowawca, etc.)
• chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży
• mają dużą motywację do rozwoju osobistego
• chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym
• chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne
• są zdecydowani być dobrymi coachami

Cele szkolenia:
• zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu
• rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych
• poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi
• doświadczenie zmiany coachingowej "na sobie"
• ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha

Metodologia:
• miniwykłady i prezentacje
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• odgrywanie ról
• dyskusje
• case study
• praca z kamerą
• coaching
• superwizje indywidualne i grupowe
• praktyki
Nasze szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.

Absolwenci Szkoły Profesjonalnego Coachingu będą posiadali:
• Gruntowną znajomość teorii coachingu
• Umiejętność stosowania coachingu w praktyce
• Świadomość odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
• Wysokie kompetencje interpersonalne
• Umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta
• Szerokie spektrum możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku
• Wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania
• Umiejętność korzystania ze wsparcia superwizyjnego oraz regularnego autocoachingu

Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym:
• Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym (minimum licencjat lub czwarty rok studiów). Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
• W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
• Nie zapewniamy wyżywienia na czas szkolenia. Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. W pobliżu Instytutu jest całkiem spora baza noclegowa (hostele, hotele).
• Niektóre zajęcia treningowe mogą odbywać się w ośrodkach poza Krakowem (standard pensjonatu). Pobyt w ośrodkach uczestnicy opłacają sami.
• Certyfikat coacha otrzymują osoby, które zaliczyły minimum 8 bloków tematycznych (80% zajęć) i zdały pomyślnie egzamin. Osoby, które opuściły więcej modułów szkoleniowych, bądź też nie zaliczą zadań czy egzaminów, otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
• Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
• Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i powinna być dokonana na konto bankowe Grupy Active Change:
ALIOR BANK, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136

Zapisy na kurs przez formularz rekrutacji na EDYCJĘ KRAKOWSKĄ.


FORMY PŁATNOŚCI

Płatność jednorazowa
500 zł zadatku + 8 600 zł

Płatność w formie ratalnej

Opcja ratalna I (500 zł zadatku + 8 800 zł)
1. pierwsza rata - 4 400 zł
2. druga rata - 4 400 zł

Opcja ratalna II (500 zł zadatku + 9 000 zł)
1. pierwsza rata - 2 700 zł
2. 9 rat po 700 zł (płatne do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca)

powrót do góry^


ZARYS PROGRAMU

ETAP 1: METODOLOGIA COACHINGU
• Zajęcia integracyjne i warsztaty komunikacji z wprowadzeniem do coachingu (28 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest integracja uczestników, wyrównanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych podstaw pracy z drugim człowiekiem, zdobycie umiejętności z zakresu psychologii uczenia się w coachingu i komunikacji z klientem.
• Trening interpersonalny (45 godzin dydaktycznych)
Celem treningu jest poszerzenie doświadczenia komunikacji międzyosobowej i ukazanie przebiegu procesu grupowego. Trening traktujemy również jako intensywną pracę nad sobą, podczas której uczestnicy mogą przyjrzeć się swoim osobistym możliwościom i ograniczeniom.
• Dwa trzydniowe warsztaty z zakresu metodologii pracy coachingowej (56 godzin dydaktycznych)
Celem tych zajęć jest zdobycie umiejętności psychologicznych w pracy z drugim człowiekiem oraz całościowe zapoznanie się z coachingiem jako metodą pracy.
• Trzydniowy warsztat wprowadzający w pracę metodami poznawczo-behawioralnymi (28 godzin dydaktycznych)
Celem tego zjazdu jest dostarczenie podstawowych technik niezbędnych w pracy z klientem.
• Trzydniowy trening kontaktu z klientem (28 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest praktyczne ćwiczenie umiejętności pracy z klientem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych w coachingu.
Po tym etapie, obejmującym w sumie 185 godzin szkoleniowych, uczestnicy mogą rozpocząć praktykę coachingową pod superwizją.

ETAP 2: NARZĘDZIA COACHINGOWE
• Cykl trzech trzydniowych warsztatów z zakresu coachingu (w sumie 84 godzin dydaktycznych)
Celem tego bloku zajęć jest edukacja w zakresie technik i narzędzi coachingu wywodzących się z różnych modeli interwencji psychologicznych. Uczestnicy mogą poznać i wybrać optymalny dla siebie styl pracy coachingowej.
• Trzydniowa sesja treningu grupowego, e-learning i certyfikacja z superwizją (51 godzin dydaktycznych)
Celem tych zajęć jest praca coachingowa w obszarze własnych zasobów, umiejętności zawodowych oraz indywidualnego stylu pracy pod superwizją. Sesje te są również ugruntowaniem wiedzy i umiejętności oraz obejmują proces certyfikacyjny.
Etap ten kończy się podpisaniem licencji i wydaniem certyfikatu coacha, ważnego dwa lata.

ETAP 3: WARSZTATY SPECJALISTYCZNE I SUPERWIZJA
Zajęcia te skupiają się na doskonaleniu własnego stylu pracy coachingowej, rozszerzają rozumienie coachingu i ukierunkowują na określoną specjalizację, m.in.:
• Coaching w zarządzaniu i przywództwie (executive & leadership coaching)
• Coaching kariery i job-coaching
• Life-coaching (z elementami interwencji kryzysowej i budowania własnego biznesu coachingowego)
• Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha
• Psychologia dla coachów
Zajęcia te odbywają się pod warunkiem zebrania określonej liczby osób i odbywają się zwykle 2-4 razy w roku.
Na tym etapie przewidziana jest superwizja dla zainteresowanych przedłużeniem certyfikatu o kolejne dwa lata. Do uzyskania certyfikatu ważnego bezterminowo, wymagana jest superwizja w wymiarze minimum 20 godzin.

TERMINY ZJAZDÓW EDYCJI XXV-XXVII

Bardziej szczegółowy program w informatorze Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz tutaj.

powrót do góry^


KIEDY, GDZIE, ILE?

Miejsce i terminy zajęć:
Zajęcia odbywają się w Krakowie (edycje krakowskie) lub we Wrocławiu (raz do roku). Trening interpersonalny odbywa się zwykle w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w górach (standard pensjonatu).
Zajęcia odbywają się zwykle w weekendy (piątek-sobota), w godz. 10:00-18:00.

Aktualnie trwa nabór do edycji XXVII krakowskiej (styczeń 2017). Zapraszamy!

powrót do góry^


PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja przebiega w kilku etapach:
• Zgłoszenie się na edycję krakowską przez elektroniczny formularz rekrutacyjny (kliknij).
• Na zgloszenia osób zainteresowanych odpowiadamy w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli w tym czasie nie otrzymacie Państwo od nas odpowiedzi - bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem Szkoły, panią Joanną Karbowską, tel. 514 806 417, e-mail: biuro[at]ipri.com.pl.
• Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata kwoty 500 zł zadatku na poczet szkolenia. Kwota ta jest zwracana, jeśli osoba zainteresowana nie zakwalifikuje się na daną edycję. Kwota nie będzie zwracana, jeśli osoba zainteresowana dobrowolnie zrezygnuje z uczestnictwa w kursie.
• Osoby, które wpłaciły zadatek, zapraszane są na na rozmowę rekrutacyjną (dla osób mieszkających daleko od Krakowa rekrutacja może być telefoniczna). Ze względu na specyfikę zawodu coacha i ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
• Po rozmowie rekrutacyjnej osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji. Osoby z list rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji.


Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!
Koordynator kursu w Krakowie: Joanna Karbowska - tel. 514 806 417, e-mail: biuro[at]ipri.com.pl

powrót do góry^


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy zapisując się na kurs trzeba coś wiedzieć o coachingu? Czy trzeba mieć wykształcenie psychologiczne?
• Nie. Każdy jest u nas mile widziany i każdy ma szanse zostać dobrym coachem. Bardziej liczy się zaangażowanie i wystarczające umiejętności interpersonalne.

Ile zjazdów mogę opuścić?
• Najlepiej żadnego :). Jeśli chcesz otrzymać certyfikat, musisz zaliczyć przynajmniej 80% zajęć. Obecność na treningu interpersonalnym (moduł nr 2) oraz przynajmniej na jednym z dwóch treningów pracy coachingowej jest obowiązkowa do uzyskania certyfikatu.

Czym różni się Szkoła Profesjonalnego Coachingu od innych kursów?
• Jest to największy całościowy kurs coachingu w Polsce: ponad 320 godzin dydaktycznych na dwóch etapach. Jeśli włączyć praktyki, indywidualne coachingi, warsztaty specjalistyczne, superwizje e-learning i zadania domowe, prawdopodobnie jest to największy kurs na świecie z zakresu coachingu!
• Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest pierwszym, potwierdzonym przez akredytację kursem zawodowego coachingu.
• Jesteśmy jedną z nielicznych szkół coachingu, która ma w programie trening interpersonalny i dwa treningi umiejętności coachingowych. Pierwsi w Polsce wprowadziliśmy trening interpersonalny jako pogłębienie pracy nad sobą i rozwój umiejętności interpersonalnych w pracy z klientem. Również jako pierwsi organizowaliśmy praktyki coachingowe pod superwizją.
• Kurs trwa niecały rok i podzielony jest na etapy, co daje możliwość zintegrowania poznanych treści i nabytych umiejętności, z możliwością rozpoczęcia pracy w charakterze coacha już po około 5 miesiącach.
• Program oparty o rzetelne, naukowe podstawy teoretyczne i warsztatowe, prezentujący holistyczne ujęcie coachingu (tzw. Coaching przez duże „C”).
• Różne modalności – elementy podejścia poznawczo-behawioralnego, racjonalnej terapii zachowań, gestalt, neurolingwistycznego programowania i podejścia zorientowanego na rozwiązania. Tylko rzetelna wiedza z zakresu psychologii i zarządzania.
• Przygotowujemy do pracy w różnych obszarach życia i działania (nie tylko w biznesie).
• Wszystkie sesje szkoleniowe mają charakter warsztatowy i treningowy.
• Wykładowcy – coachowie, trenerzy i psychoterapeuci. Przede wszystkim praktycy: Leszek Zawlocki, dr Katarzyna Ramirez, Tomasz Świtek, Marta Smolińska, Dominika Borowska-Stasica, Marta Kijanko, Michał Lewandowski, Łukasz Krawętkowski, Jacek Wysowski, Tomasz Drożdż, Patryk Lange, Anna Kaczmarska-Maderak i inni zaproszeni coachowie i superwizorzy.
• Superwizja prowadzona jest przez akredytowanych superwizorów Izby Coachingu – dr Annę Syrek-Kosowską, dr Katarzynę Ramirez-Cyzio, Leszka Zawlockiego, Joannę Zawadę-Kubik, Annę Kaczmarską-Maderak
• Główny cel Szkoły to stworzenie najlepszych ludzi w swojej branży. Przekazujemy więc nie tylko narzędzia do prowadzenia coachingu, lecz również kształtujemy postawę coacha–profesjonalisty, postawę, która bazuje na spójności z postawą życiową.
• Zachęcamy kursantów do podjęcia praktyki coachingowej po pierwszym etapie szkolenia. Wspieramy ich superwizyjnie i merytorycznie. Dzięki temu każdy absolwent całego cyklu szkoleniowego jest rzeczywiście przygotowany do pracy coacha.
• Jesteśmy uczciwi w tym co robimy - nie koloryzujemy coachingu i wymagamy naprawdę dużo od uczestników. U nas certyfikat naprawdę coś znaczy i jest potwierdzeniem solidnej pracy nad sobą.
• Zależy nam na stworzeniu profesjonalistów, którzy uwzględniają również wymogi etyczne w coachingu. Braliśmy udział w tworzeniu polskich standardów coachingu - m.in. w pracach Komisji ds Standardów i Etyki przy Izbie Coachingu.
• Edukujemy kompleksowo i elastycznie – na trzecim etapie można zrobić dowolną specjalizację w coachingu i wciąż rozwijać się przez superwizje i dodatkowe szkolenia.
• Proponujemy bardzo korzystną cenę szkolenia i możliwość płatności ratalnej. W przeliczeniu na ilość godzin - nasz kurs jest jednym z najtańszych kursów coachingu.

Jaki certyfikat otrzymam?
• Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat (w języku polskim i angielskim) ważny dwa lata z możliwością prolongaty. Certyfikat coacha ważny bezterminowo uczestnik otrzymuje po odbyciu wymaganych superwizji.
• Po każdym etapie kursu uczestnicy otrzymują dodatkowe zaświadczenia, uprawniające do korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

Czy po Szkole Profesjonalnego Coachingu mogę ubiegać się o certyfikat międzynarodowych organizacji?
• To zależy od organizacji przyznającej certyfikat i jej wytycznych. W większości przypadków akredytacja danego stowarzyszenia jest przyznawana coachom indywidualnym na podstawie udokumentowania wymaganej ilości godzin szkolenia i osobistego doświadczenia w roli coacha, jak również respektowania kodeksu etycznego (np. w ICF, EMCC, IAC). Szkoła Profesjonalnego Coachingu ma bardzo wysokie standardy, które są zgodne ze standardami dużych międzynarodowych stowarzyszeń coachingowych i w większości z nich nie powinno być problemów, aby ubiegać się o certyfikat.
• W związku z częstymi zapytaniami o certyfikat International Coach Federation informujemy, iż na kursie uczymy wymaganych kompetencji coacha ICF, co umożliwia certyfikację w tym stowarzyszeniu ścieżką portfolio. Zainteresowanym wydajemy stosowne zaświadcznie.

Jakie mam perspektywy po Szkole Profesjonalnego Coachingu?
• Zmienisz swoje życie - ze względu na intensywną i wymagającą formę zajęć, masz mnóstwo okazji aby popracować nad sobą i różnymi aspektami swojego działania. Nie wszystkim udaje się ukończyć kurs, ale Ci, którzy naprawdę pracują nad sobą, stają się bardziej spójni w swoim życiu. Nawet, jeśli nie będziesz coachem-praktykiem, to z pewnością zmieni się Twój sposób myślenia i patrzenia na różne sprawy.
• Mało który kurs w Polsce zwraca uwagę na praktyczną stronę bycia coachem. Program jest przygotowany i prowadzony przez fachowców, którzy od lat zajmują się pracą z ludźmi i chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy praktyki, dajemy też przydatne wskazówki do rozwijania swojej kariery zawodowej. Dlatego Wielu naszych absolwentów pracuje jako coachowie bądź wykorzystuje coaching na swoich stanowiskach pracy.
• W jakimkolwiek miejscu pracujesz, możesz w nim wykorzystać nabyte umiejętności. U nas coaching rozumiany jest jako uniwersalna metoda, którą można stosować w wielu kontekstach biznesowych i życiowych.
• Profesja coacha jest jeszcze mało znana w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest ona wykorzystywana w około 80% firm, nie wspominając o rynku tzw. life-coachingu. Jako wysoce skuteczna forma pracy z innymi, coaching zyskuje coraz więcej uznania i można prognozować, że w najbliższej przyszłości będzie to coraz bardziej pożądana usługa.

Komu mogę zadać szczegółowe pytania?
• Kwestie organizacyjne: Joanna Karbowska - tel. 514 806 417, Bożena Czernek - tel. 509 501 476
• Kwestie merytoryczne: Leszek Zawlocki, tel. 515 098 983

Marka Szkoły Profesjonalnego Coachingu.
Rozpoczynając kształcenie coachów, byliśmy pionierami, jeśli chodzi o pewne standardy jakości. Zdarza się, że inni wzorują się na nas, wprowadzając do swoich kursów podobne standardy. Niestety, czasami okazuje się, że jest to tylko pusty zabieg marketingowy. W związku z nieuczciwymi działaniami niektórych firm i organizacji, oświadczamy, iż:
• Tylko Szkoła Profesjonalnego Coachingu oferuje 320 godzin dydaktycznych podstawowego stacjonarnego szkolenia (nie wliczamy w to zadań domowych, telekonferencji czy lektur :). Przekłada się to realnie na 34 dni szkolenia! Informowanie o podobnej ilości godzin na kilkudniowych szkoleniach jest zwykłym wprowadzaniem w błąd.
• Podobnie niektóre szkolenia pozycjonujące się jako "kurs coachingu" w rzeczywistości mogą być kursami np. doradztwa zawodowego albo metod pracy z grupą (szkoła trenerska). Nierzadko wtedy taki kurs wydaje się dłuższy niż Szkoła Profesjonalnego Coachingu, choć w rzeczywistości zajęć z coachingu może być niewiele lub wcale! U nas masz gwarancję, że cała Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest szkoleniem wyłącznie z zakresu coachingu.
• Nazwa "Klub Coacha" jego koncepcja organizacyjna oraz logo są własnością Leszka Zawlockiego oraz Grupy Active Change i chronione są przepisami prawa cywilnego, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawem autorskim. Grupa Active Change wydaje stosowne licencje osobom prowadzącym spotkania Klubu Coacha - licencjonowane Kluby działają w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie, Opolu, Warszawie, Trójmieście, Rzeszowie i Cieszynie. Osoby zainteresowane otrzymaniem licencji proszone są o kontakt.
• Prowadzimy superwizje zgodnie z wymogami Izby Coachingu. Przez superwizję rozumiemy proces uczenia się, wymiany doświadczeń i przemyśleń oraz poszukiwanie rozwiązań w przypadku trudności w pracy coacha. Proces superwizji odbywa się przy uczestnictwie doświadczonego coacha (nauczyciela), bądź osoby z certyfikatem superwizora. Natomiast wymianę doświadczeń i pomysłów wśród coachów nazywamy "interwizją". Nazywanie procesu udzielania informacji zwrotnej (feedback'u) "superwizją" jest metodologicznie nieuzasadnione i jest nadużywaniem tego terminu.
• Szanujemy narzędzia i metody wypracowane na przestrzeni lat w obszarze zarządzania, psychologii i coachingu. Ucząc tych metod, przekazujemy je pod oryginalną nazwą, i o ile to możliwe - wskazujemy ich twórcę. Manipulowanie nazwami bądź przywłaszczanie sobie cudzych badań czy prac uznajemy za wysoce nieuczciwe.
• Nazwa naszego kursu brzmi: "Szkoła Profesjonalnego Coachingu", w skrócie "SPC". Nie posługujemy się inną lub podobną nazwą.
• Akredytacja przyznana na dany kurs przez ICF nie jest tym samym, co certyfikat coacha ICF. Warto to sprawdzić przy wyborze szkolenia. Certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu upoważnia do wystąpienia o akredytację międzynarodowych stowarzyszeń (takich jak np. ICF czy IAC) oraz akredytację polskiej Izby Coachingu.
• Coachem może zostać każdy. Na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne specjalne regulacje czy wymogi prawne dla zawodu coacha - toteż w naszym kraju żaden kurs, dyplom czy certyfikat nie "upoważnia" i nie "uprawnia" do wykonywania zawodu coacha (jako "jedynie słuszny"). Każda organizacja prowadząca kurs coachingu wydaje certyfikat zgodny z własnymi standardami.
• Jesteśmy członkami-założycielami Izby Coachingu w Polsce i respektujemy kodeks etyczny coacha. Pracujemy również nad standardami kształcenia coachów w Polsce.
• Szkoła Profesjonalnego Coachingu uzyskała akredytację Izby Coachingu oraz akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia, a jej uzyskanie stanowi potwierdzenie, że kurs spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Ponadto Grupa Active Change jako całość uzyskała certyfikat jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, co dodatkowo potwierdza, że nasze szkolenia to najlepszy wybór.


Ściągnij informator o Szkole Profesjonalnego Coachingu: informatorspc.pdf

Jeśli decydujesz się otrzymać solidne wykształcenie coachingowe, zapraszamy na XXVII edycję Szkoły w Krakowie.

powrót do góry^powrót do góry^


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 21.11.16 • Liczba odwiedzin: