Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego / Kurs Coachingu 
Aktualności Misja Instytutu Współpracownicy Warsztaty i szkolenia SZKOŁA COACHINGU • Założenia • Program • Daty sesji • Informacje • Rekrutacja • Pytania • Informator • Dla coachów Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem gabinetów Informacje i kontakt

Należymy do:


Respektujemy standardy
SZKOŁA PROFESJONALNEGO COACHINGU
Akredytowany program edukacji w zakresie prowadzenia zawodowego coachingu.

ZAŁOŻENIA
Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest największym w Polsce programem szkoleniowym, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uprawiania działalności w zakresie coachingu - wspierania ludzi w dążeniu do celów i rozwiązywania ich trudności. Jest to kurs, który kompleksowo przygotowuje do zawodu coacha zgodnie z wytycznymi Izby Coachingu. Szkoła Profesjonalnego Coachingu daje również narzędzia do działania w obszarze zarządzania, edukacji i pomocy psychologicznej - może być więc przydatnym kursem rozszerzającym dla osób, pracujących w różnych branżach.
Koncepcja Szkoły Profesjonalnego Coachingu powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować z innymi ludźmi, robili to w najlepszy możliwy sposób. Dlatego nie tylko skupiamy się na przekazaniu wiedzy i umiejętności, ale również odpowiedniego podejścia, wartości, w które wierzymy i które cechują dobrego coacha.
Szkolenie jest typowo treningowe – przy minimum teorii, maksimum praktyki. Od ćwiczeń związanych z tematyką zjazdów, aż po niezliczone symulacje rozmów coachingowych. Każdy uczestnik będzie wielokrotnie w roli coacha i klienta.
Jest to prawdopodobnie największy kurs na świecie w 100% dotyczący coachingu. Program Szkoły obejmuje proces grupowy, wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, narzędzia wywodzące się z różnych koncepcji psychologicznych oraz różne ujęcia coachingu. Doświadczenie kilku edycji Szkoły pozwala nam stwierdzić, że przyjęte założenia doskonale sprawdziły się w praktyce – wyznaczyliśmy nowe standardy pracy coacha, a nasi absolwenci są cenionymi fachowcami.
Szkoła Profesjonalnego Coachingu uzyskała również akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że kurs spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy przyznało nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:
• cechują się osobistą dojrzałością
• swoją przyszłość zawodową chcą związać z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi (jako menadżer, trener, doradca, konsultant, terapeuta, wychowawca, etc.)
• chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży
• mają dużą motywację do rozwoju osobistego
• chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym
• chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne
• są zdecydowani być dobrymi coachami

Cele szkolenia:
• zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu
• rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych
• poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi
• doświadczenie zmiany coachingowej "na sobie"
• ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha

Metodologia:
• miniwykłady i prezentacje
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• odgrywanie ról
• dyskusje
• case study
• praca z kamerą
• coaching
• superwizje indywidualne i grupowe
• praktyki
Nasze szkolenie, to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.

Absolwenci Szkoły Profesjonalnego Coachingu będą posiadali:
• Gruntowną znajomość teorii coachingu
• Umiejętność stosowania coachingu w praktyce
• Świadomość odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
• Wysokie kompetencje interpersonalne
• Umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta
• Szerokie spektrum możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku
• Wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania
• Umiejętność korzystania ze wsparcia superwizyjnego oraz regularnego autocoachingu

Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym:
• Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym (minimum licencjat lub czwarty rok studiów). Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
• W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
• Nie zapewniamy wyżywienia na czas szkolenia. Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. W pobliżu Instytutu jest całkiem spora baza noclegowa (hostele, hotele).
• Niektóre zajęcia treningowe mogą odbywać się w ośrodkach poza Krakowem (standard pensjonatu). Pobyt w ośrodkach uczestnicy opłacają sami.
• Certyfikat coacha otrzymują osoby, które zaliczyły minimum 8 bloków tematycznych (80% zajęć) i zdały pomyślnie egzamin. Osoby, które opuściły więcej modułów szkoleniowych, bądź też nie zaliczą zadań czy egzaminów, otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
• Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
• Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i powinna być dokonana na konto bankowe Grupy Active Change:
ALIOR BANK, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136

Zapisy przez elektroniczny formularz rekrutacji TUTAJ

powrót do góry^


ZARYS PROGRAMU

ETAP 1: PODSTAWY PRACY COACHINGOWEJ.
• Zajęcia integracyjne i warsztaty wprowadzające do coachingu (20 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest integracja uczestników, wyrównanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych podstaw pracy z drugim człowiekiem, zdobycie umiejętności z zakresu psychologii uczenia się w coachingu i komunikacji z klientem.
• Trening interpersonalny (45 godzin dydaktycznych)
Celem treningu jest poszerzenie doświadczenia komunikacji międzyosobowej i ukazanie przebiegu procesu grupowego. Trening traktujemy również jako intensywną pracę nad sobą, podczas której uczestnicy mogą przyjrzeć się swoim osobistym możliwościom i ograniczeniom.
• Dwa trzydniowe warsztaty z zakresu metodologii pracy coachingowej (60 godzin dydaktycznych)
Celem tych zajęć jest zdobycie umiejętności psychologicznych w pracy z drugim człowiekiem oraz całościowe zapoznanie się z coachingiem jako metodą pracy.
• Trzydniowy trening kontaktu z klientem (30 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest praktyczne ćwiczenie umiejętności pracy z klientem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych w coachingu.
Po tym etapie, obejmującym w sumie 160 godzin szkoleniowych, uczestnicy mogą rozpocząć praktykę coachingową pod superwizją. Etap ten nie obliguje do dalszego kształcenia się w kierunku coachingu, można go więc potraktować jako autonomiczne szkolenie z komunikacji i podstawowych umiejętności coachingowych.

ETAP 2: COACHING I JEGO NARZĘDZIA
• Cykl sześciu dwudniowych warsztatów z zakresu coachingu (w sumie 120 godzin dydaktycznych)
Celem tego bloku zajęć jest edukacja w zakresie projektowania i prowadzenia coachingu oraz stosowania określonych technik coachingowych w oparciu o różne modele. Uczestnicy mogą poznać i wybrać optymalny dla siebie styl pracy coachingowej.
• Czterodniowa sesja treningu grupowego i certyfikacja (30 godzin dydaktycznych)
Celem tych zajęć jest praca coachingowa w obszarze własnych zasobów, umiejętności zawodowych oraz indywidualnego stylu pracy pod superwizją. Sesja ta jest również podsumowaniem rocznego programu i certyfikacją.
Etap ten kończy się podpisaniem licencji i wydaniem certyfikatu coacha, ważnego dwa lata.

ETAP 3: WARSZTATY SPECJALISTYCZNE I SUPERWIZJA
Zajęcia te skupiają się na doskonaleniu własnego stylu pracy coachingowej, rozszerzają rozumienie coachingu i ukierunkowują na określoną specjalizację, m.in.:
• Coaching w zarządzaniu i przywództwie (executive & leadership coaching)
• Coaching kariery i job-coaching
• Life-coaching (z elementami interwencji kryzysowej i budowania własnego biznesu coachingowego)
Zajęcia te odbywają się pod warunkiem zebrania określonej liczby osób i odbywają się zwykle raz w roku.
Na tym etapie przewidziana jest superwizja dla zainteresowanych przedłużeniem certyfikatu o kolejne dwa lata. Do uzyskania certyfikatu ważnego bezterminowo, wymagana jest superwizja w wymiarze minimum 20 godzin.

Bardziej szczegółowy program w informatorze Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz tutaj.

powrót do góry^


KIEDY, GDZIE, ILE?

Miejsce i terminy zajęć:
Zajęcia odbywają się w Krakowie. Trening interpersonalny odbywa się zwykle w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w górach (standard pensjonatu).

• Planowany termin rozpoczęcia edycji XXI: 24-25. stycznia 2015
Dokładne terminy zjazdów dla edycji XX i XXI znajdują się tutaj.
Zajęcia odbywają się zwykle w weekendy, w godz. 10:00-18:00.

Inwestycja: 8700 zł brutto
lub 8900 zł/ 9000 zł brutto przy wybraniu opcji ratalnej.

Cena obejmuje: całość szkolenia, materiały szkoleniowe, superwizję indywidualną, autorskie narzędzia coachingowe, certyfikat, zaświadczenie MEN, przerwy kawowe.
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych, opcjonalnych superwizji.

• Etap 3, koszt uzależniony od rodzaju szkolenia (jeden moduł to około 800 zł)

Istnieje możliwość wygodnej płatności ratalnej (comiesięczne raty). Można również starać się o dofinansowanie z zakładu pracy, firmy, bądź Urzędu Pracy (przedsiębiorcy, osoby bezrobotne).
UWAGA!!!
W ramach projektu PFK istnieje możliwość dofinansowania pierwszego etapu Szkoły Profesjonalnego Coachingu
, którego koszt wynosi 4300 zł brutto. Aby uzyskać dofinansowanie, należy skorzystać z programu bonów szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - więcej informacji na stronie WUP.
W sytuacji korzystania z bonów szkoleniowych należy wziąć udział w całej Szkole Profesjonalnego Coachingu - nie ma możliwości ukończenia tylko pierwszego etapu.

powrót do góry^


PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja przebiega w kilku etapach:
• Zgłoszenie się przez elektroniczny formularz rekrutacyjny (kliknij).
• Po otrzymaniu zgłoszenia, w ciągu 2 tygodni kontaktujemy się z osobami zainteresowanymi. Zdarza się jednak, że wysłany przez nas e-mail zostaje zablokowany przez filtr antyspamowy. W takim wypadku prosimy o kontakt telefoniczny (508 512 869).
• Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata na konto 500 zł na poczet szkolenia. Kwota ta jest zwracana, jeśli osoba zainteresowana nie zakwalifikuje się na daną edycję.
• Osoby, które wpłaciły zaliczkę, zapraszane są na na rozmowę rekrutacyjną (dla osób spoza Krakowa rekrutacja może być telefoniczna). Ze względu na specyfikę zawodu coacha i ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
• Po rozmowie rekrutacyjnej osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji. Osoby z list rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji.

Trwają zapisy na XXI edycję Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Jeśli masz pytanie, pisz na adres:

powrót do góry^


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy zapisując się na kurs trzeba coś wiedzieć o coachingu? Czy trzeba mieć wykształcenie psychologiczne?
• Nie. Każdy jest u nas mile widziany i każdy ma szanse zostać dobrym coachem. Bardziej liczy się zaangażowanie i wystarczające umiejętności interpersonalne.

Ile zjazdów mogę opuścić?
• Najlepiej żadnego :). Jeśli chcesz otrzymać certyfikat, musisz zaliczyć przynajmniej 80% zajęć. Obecność na treningu interpersonalnym (moduł nr 2) oraz przynajmniej na jednym z dwóch treningów pracy coachingowej jest obowiązkowa do uzyskania certyfikatu.

Czym różni się Szkoła Profesjonalnego Coachingu od innych kursów?
• Jest to największy całościowy kurs coachingu w Polsce: ponad 310 godzin dydaktycznych na dwóch etapach, ponad 350 godzin z etapem rozszerzonym. Jeśli włączyć praktyki, indywidualne coachingi, warsztaty specjalistyczne, superwizje e-learning i zadania domowe, prawdopodobnie jest to największy kurs na świecie z zakresu coachingu!
• Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest pierwszym, potwierdzonym przez akredytację kursem zawodowego coachingu.
• Jesteśmy jedną z nielicznych szkół coachingu, która ma w programie trening interpersonalny i dwa treningi umiejętności coachingowych. Pierwsi w Polsce wprowadziliśmy trening interpersonalny jako pogłębienie pracy nad sobą i rozwój umiejętności interpersonalnych w pracy z klientem. Również jako pierwsi organizowaliśmy praktyki coachingowe pod superwizją.
• Kurs trwa niecały rok i podzielony jest na etapy, co daje możliwość zintegrowania poznanych treści i nabytych umiejętności, z możliwością rozpoczęcia pracy w charakterze coacha już po 4 miesiącach.
• Program oparty o rzetelne, naukowe podstawy teoretyczne i warsztatowe, prezentujący holistyczne ujęcie coachingu (tzw. Coaching przez duże „C”).
• Różne modalności – elementy podejścia poznawczo-behawioralnego, racjonalnej terapii zachowań, gestalt, analizy transakcyjnej, neurolingwistycznego programowania i podejścia zorientowanego na rozwiązania. Tylko rzetelna wiedza z zakresu psychologii i zarządzania.
• Przygotowujemy do pracy w różnych obszarach życia i działania (nie tylko w biznesie).
• Wszystkie sesje szkoleniowe mają charakter warsztatowy i treningowy.
• Wykładowcy – coachowie, trenerzy i psychoterapeuci. Przede wszystkim praktycy: Leszek Zawlocki, Tomasz Świtek, Dominika Borowska-Stasica, dr Katarzyna Ramirez-Cyzio, Michał Wolak, Łukasz Krawętkowski, Magdalena Ryszka, Jacek Wysowski, Anna Kaczmarska-Maderak i inni zaproszeni coachowie i superwizorzy.
• Superwizja prowadzona jest przez akredytowanych superwizorów Izby Coachingu – dr Annę Syrek-Kosowską, dr Katarzynę Ramirez-Cyzio, Leszka Zawlockiego, Annę Kaczmarską-Maderak
• Główny cel Szkoły to stworzenie najlepszych ludzi w swojej branży. Przekazujemy więc nie tylko narzędzia do prowadzenia coachingu, lecz również kształtujemy postawę coacha–profesjonalisty, postawę, która bazuje na spójności z postawą życiową.
• Zachęcamy kursantów do podjęcia praktyki coachingowej po pierwszym etapie szkolenia. Wspieramy ich superwizyjnie i merytorycznie. Dzięki temu każdy absolwent całego cyklu szkoleniowego jest rzeczywiście przygotowany do pracy coacha.
• Jesteśmy uczciwi w tym co robimy - nie koloryzujemy coachingu i wymagamy naprawdę dużo od uczestników. U nas certyfikat naprawdę coś znaczy i jest potwierdzeniem solidnej pracy nad sobą.
• Zależy nam na stworzeniu profesjonalistów, którzy uwzględniają również wymogi etyczne w coachingu. Braliśmy udział w tworzeniu polskich standardów coachingu - m.in. w pracach Komisji ds Standardów i Etyki przy Izbie Coachingu.
• Edukujemy kompleksowo i elastycznie – na trzecim etapie można zrobić dowolną specjalizację w coachingu i wciąż rozwijać się przez superwizje i dodatkowe szkolenia.
• Proponujemy bardzo korzystną cenę szkolenia i możliwość płatności ratalnej. W przeliczeniu na ilość godzin - nasz kurs jest jednym z najtańszych kursów coachingu.

Jaki certyfikat otrzymam?
• Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat (w języku polskim i angielskim) ważny dwa lata z możliwością prolongaty. Certyfikat coacha ważny bezterminowo uczestnik otrzymuje po odbyciu wymaganych superwizji.
• Po każdym etapie kursu uczestnicy otrzymują dodatkowe zaświadczenia, uprawniające do korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

Czy po Szkole Profesjonalnego Coachingu mogę ubiegać się o certyfikat międzynarodowych organizacji?
• To zależy od organizacji przyznającej certyfikat i jej wytycznych. W większości przypadków akredytacja danego stowarzyszenia jest przyznawana coachom indywidualnym na podstawie udokumentowania wymaganej ilości godzin szkolenia i osobistego doświadczenia w roli coacha, jak również respektowania kodeksu etycznego (np. w ICF, EMCC, IAC). Szkoła Profesjonalnego Coachingu ma bardzo wysokie standardy, które są zgodne ze standardami dużych międzynarodowych stowarzyszeń coachingowych i w większości z nich nie powinno być problemów, aby ubiegać się o certyfikat.
• W związku z częstymi zapytaniami o certyfikat International Coach Federation informujemy, iż na kursie uczymy wymaganych kompetencji coacha ICF, co umożliwia certyfikację w tym stowarzyszeniu ścieżką portfolio. Zainteresowanym wydajemy stosowne zaświadcznie.

Jakie mam perspektywy po Szkole Profesjonalnego Coachingu?
• Zmienisz swoje życie - ze względu na intensywną i wymagającą formę zajęć, masz mnóstwo okazji aby popracować nad sobą i różnymi aspektami swojego działania. Nie wszystkim udaje się ukończyć kurs, ale Ci, którzy naprawdę pracują nad sobą, stają się bardziej spójni w swoim życiu. Nawet, jeśli nie będziesz coachem-praktykiem, to z pewnością zmieni się Twój sposób myślenia i patrzenia na różne sprawy.
• Mało który kurs w Polsce zwraca uwagę na praktyczną stronę bycia coachem. Program jest przygotowany i prowadzony przez fachowców, którzy od lat zajmują się pracą z ludźmi i chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy praktyki, dajemy też przydatne wskazówki do rozwijania swojej kariery zawodowej. Dlatego Wielu naszych absolwentów pracuje jako coachowie bądź wykorzystuje coaching na swoich stanowiskach pracy.
• W jakimkolwiek miejscu pracujesz, możesz w nim wykorzystać nabyte umiejętności. U nas coaching rozumiany jest jako uniwersalna metoda, którą można stosować w wielu kontekstach biznesowych i życiowych.
• Profesja coacha jest jeszcze mało znana w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest ona wykorzystywana w około 80% firm, nie wspominając o rynku tzw. life-coachingu. Jako wysoce skuteczna forma pracy z innymi, coaching zyskuje coraz więcej uznania i można prognozować, że w najbliższej przyszłości będzie to coraz bardziej pożądana usługa.

Komu mogę zadać szczegółowe pytania?
• Kwestie organizacyjne: Bożena Czernek, tel. 509 501 476
• Kwestie merytoryczne: Leszek Zawlocki, tel. 515 098 983

Marka Szkoły Profesjonalnego Coachingu.
Rozpoczynając kształcenie coachów, byliśmy pionierami, jeśli chodzi o pewne standardy jakości. Zdarzało się, że inni wzorują się na nas, wprowadzając do swoich kursów podobne standardy. Niestety, czasami okazuje się, że jest to tylko pusty zabieg marketingowy. W związku z nieuczciwymi działaniami niektórych firm i organizacji, oświadczamy, iż:
• Tylko Szkoła Profesjonalnego Coachingu oferuje 310 godzin dydaktycznych podstawowego stacjonarnego szkolenia (nie wliczamy w to zadań domowych, telekonferencji czy lektur :). Przekłada się to realnie na 31 dni szkolenia! Informowanie o podobnej ilości godzin na kilkudniowych szkoleniach jest zwykłym wprowadzaniem w błąd.
• Podobnie niektóre szkolenia pozycjonujące się jako "kurs coachingu" w rzeczywistości mogą kursami np. doradztwa zawodowego albo metod pracy z grupą (szkoła trenerska). Nierzadko wtedy taki kurs wydaje się dłuższy niż Szkoła Profesjonalnego Coachingu, choć w rzeczywistości zajęć z coachingu może być niewiele lub wcale!. U nas masz gwarancję, że cała Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest szkoleniem wyłącznie z zakresu coachingu.
• Nazwa "Klub Coacha" jego koncepcja organizacyjna oraz logo są własnością Leszka Zawlockiego oraz Grupy Active Change i chronione są przepisami prawa cywilnego, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawem autorskim. Grupa Active Change wydaje stosowne licencje osobom prowadzącym spotkania Klubu Coacha - licencjonowane Kluby działają w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Bielsku-Białej, Kielcach, Trójmieście i Poznaniu. Osoby zainteresowane otrzymaniem licencji proszone są o kontakt.
• Prowadzimy superwizje zgodnie z wymogami Izby Coachingu. Przez superwizję rozumiemy proces uczenia się, wymiany doświadczeń i przemyśleń oraz poszukiwanie rozwiązań w przypadku trudności w pracy coacha. Proces superwizji odbywa się przy uczestnictwie doświadczonego coacha (nauczyciela), bądź osoby z certyfikatem superwizora. Natomiast wymianę doświadczeń i pomysłów wśród coachów nazywamy "interwizją". Nazywanie procesu udzielania informacji zwrotnej (feedback'u) "superwizją" jest metodologicznie nieuzasadnione i jest nadużywaniem tego terminu.
• Szanujemy narzędzia i metody wypracowane na przestrzeni lat w obszarze zarządzania, psychologii i coachingu. Ucząc tych metod, przekazujemy je pod oryginalną nazwą, i o ile to możliwe - wskazujemy ich twórcę. Manipulowanie nazwami bądź przywłaszczanie sobie cudzych badań czy prac uznajemy za wysoce nieuczciwe.
• Nazwa naszego kursu brzmi: "Szkoła Profesjonalnego Coachingu", w skrócie "SPC". Nie posługujemy się inną lub podobną nazwą.
• Akredytacja przyznana na dany kurs przez ICF nie jest tym samym, co certyfikat coacha ICF. Warto to sprawdzić przy wyborze szkolenia. Certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu upoważnia do wystąpienia o akredytację międzynarodowych stowarzyszeń (takich jak np. ICF czy IAC) oraz akredytację polskiej Izby Coachingu.
• Coachem może zostać każdy. Na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne specjalne regulacje czy wymogi prawne dla zawodu coacha - toteż w naszym kraju żaden kurs, dyplom czy certyfikat nie "upoważnia" i nie "uprawnia" do wykonywania zawodu coacha (jako "jedynie słuszny"). Każda organizacja prowadząca kurs coachingu wydaje certyfikat zgodny z własnymi standardami.
• Jesteśmy członkami-założycielami Izby Coachingu w Polsce i respektujemy kodeks etyczny coacha. Pracujemy również nad standardami kształcenia coachów w Polsce.
• Szkoła Profesjonalnego Coachingu uzyskała akredytację Izby Coachingu oraz akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia, a jej uzyskanie stanowi potwierdzenie, że kurs spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Ponadto Grupa Active Change jako całość uzyskała certyfikat jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, co dodatkowo potwierdza, że nasze szkolenia to najlepszy wybór.


Ściągnij informator o Szkole Profesjonalnego Coachingu: informatorspc.pdf

powrót do góry^powrót do góry^


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

(C) 2005-2014 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 11.12.14 • Liczba odwiedzin: