Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt

Bądź z nami w kontakcie!
Zapisz się na newsletter:


Grupowy MENTORING ICF

Zapraszamy na sesje mentor coachingu wszystkie osoby, które planują zdobycie lub przedłużenie akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC.
Mentor coaching to proces grupowy lub indywidualny mający na celu podniesienie obecnych kompetencji w zakresie prowadzenia sesji coachingu. Jego wartością jest uzyskana informacja zwrotna jaką udzielają coachowi: mentor oraz pozostali uczestnicy będący w roli obserwatorów.
Informacja zwrotna ukierunkowana jest z jednej strony na prezentowane przez coacha kluczowe kompetencje ICF, a z drugiej strony na indywidualny, wyjątkowy dla niego sposób rozmowy z klientem. Na ten sposób rozmowy ma wpływ wiele czynników, ale niezwykle istotnym jest sama osobowość coacha, na którą składają się, m.in. charakter, temperament, sposób odbierania informacji, postawa czy wyznawane wartości. Świadomość tak kompleksowego spojrzenia na siebie stwarza lepsze warunki do obserwacji siebie jak i innych (w tym lepsze rozumienia klienta).

Program grupowego mentor coachingu składać się będzie z dwóch naprzemiennie występujących części: praktycznych sesji coachingowych oraz informacji zwrotnych.

Do zdobycia lub przedłużenia akredytacji wymaganych jest łącznie 10 godzin mentoringu, dzielącego się na 7 godzin mentoringu grupowego i 3 godziny mentoringu własnych sesji coachingowych. Podczas proponowanego mentoringu odbędzie się 7 godzin procesu grupowego.

Cel Mentor Coachingu:
• przyjrzenie się swojej pracy.
• podniesienie kompetencji.
• przygotowanie do zdobycia akredytacji ACC w ICF.

Metody pracy: sesje coachingowe, informacje zwrotne.

Czas trwania: 7 godzin

Adresaci: coachowie

OSOBA PROWADZĄCA:
Karolina Nikorowska - psycholog (specjalizacja psychologia kierowania), trener, coach kariery ACC ICF.


TERMIN: 25. stycznia 2018, w godz. 10:00-18:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 890 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "mentoring ICF".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych.

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od mentoringu?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 23.11.2017 • Liczba odwiedzin: