Pomoc psychologiczna 
Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Szkoła Coachingu Szkoła Teamcoachingu Spotkania rozwojowe PSYCHOTERAPIA • Psychoterapeuci Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest metodą wsparcia i leczenia opartą na dialogu między pacjentem a terapeutą. Rozmowa terapeutyczna prowadzona jest w oparciu o język i symbole dostępne dla pacjenta oraz wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie terapeuty. Stany zmęczenia, osłabienie czy dolegliwości bólowe, ale także cierpienie psychiczne to w rozumieniu terapii sytuacje, których przyczyną może być wewnętrzny konflikt w psychice pacjenta. Wgląd, przepracowanie, uwolnienie – to metoda na zmaganie się z trudnościami natury psychicznej. Poprzez dialog z terapeutą pacjent rozpoznaje i kreuje swój świat wewnętrzny. Na tej niełatwej drodze pomocne mogą okazać się wspomnienia, skojarzenia, sny a także symbole.

Terapia daje szansę na twórcze przezwyciężenie bolesnych, powtarzających się schematów funkcjonowania, poszerza spektrum doznań w obszarze emocji i myśli. Zwiększanie własnej świadomości to branie odpowiedzialności za budowanie swojej niezależności, uwolnienie się od tego, co było, a bardziej realne bycie w teraźniejszości. Im bardziej człowiek jest świadom tego, co robi, myśli i czuje tym bardziej jest wolny i może czerpać więcej satysfakcji z życia.

Psychoterapia uruchamia proces osiągnięcia równowagi oraz bezpiecznego przeżywania nowych doświadczeń. Celem terapii jest nawiązanie lepszego kontaktu z samym sobą. Terapia przebiega w atmosferze życzliwości i szacunku dla pacjenta oraz dla jego sposobu przeżywania siebie i świata przy wsparciu i zrozumieniu terapeuty.

Pomoc psychoterapeutyczną kierujemy do osób, które doświadczają:
- kłopotów emocjonalnych
- stresów i kryzysów sytuacyjnych
- problemów w odnalezieniu sensu życia
- kłopotów w relacjach z bliskimi
- depresji, nerwic i lęków
- objawów psychosomatycznych np: bóle głowy, zaburzenia snu
- zaburzeń odżywiania
- problemów z uzależnieniem
- zaburzeń osobowości
- innych problemów

Instytut prowadzi terapię krótko i długoterminową, w konwencji psychodynamicznej i gestalt. Sesje mają charakter spotkań indywidualnych, zwykle raz w tygodniu. Warunki współpracy określa zwykle ustny kontrakt zawarty między i klientem, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, zasad i standardów pracy Instytutu oraz wymogów psychoterapii.

NASI PSYCHOTERAPEUCI:

URSZULA LESICKA-SIKORA
Psycholog, trener, certyfikowana terapeutka Programu Simontona (Simonton Cancer Center). Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię psychoonkologiczną, warsztaty rozwojowe, oraz terapię poprzez sztukę. W swojej pracy łączy podejście humanistyczno-egzystencjalne z rozumieniem psychodynamicznym oraz narzędziami psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Absolwentka Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy, podyplomowy Kurs Psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także: Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, podyplomowe szkolenia w zakresie terapii poprzez sztukę, zaawansowany kurs trenerski oraz Kurs Redukcji Stresu oparty na uważności (Mindfulness-Based Stress Reduction). Ma na swoim koncie wiele autorskich warsztatów oraz projekty z wykorzystaniem sztuki, a także doświadczenie współpracy z różnymi ośrodkami i organizacjami pozarządowymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Kontakt: 505 315 925

MARTA KIJANKO
Psycholog, trener, coach. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filozofię na Uniwersytecie Pedagogicznym. W pracy terapeutycznej łączy podejście humanistyczno-egzystencjalne z narzędziami psychoterapii poznawczo behawioralnej. W trakcie certyfikacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Wykładowca w Szkole Profesjonalnego Coachingu i na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka kursu Racjonalnej Terapii Zachowania, SFA (terapia skoncentrowana na rozwiązania) oraz licznych kursów z arteterapii i pracy z ciałem. Od ponad 10 lat pracuje z kobietami w obszarze pewności siebie, samoakceptacji i pogłębiania świadomości emocjonalnej. Uważa, że kobiety w szczególny sposób doświadczają poczucia winy, wstydu, smutku i złości, co znacznie zabiera potencjał do własnej pełni i zadowolenia, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Prowadzi treningi i warsztaty w tym zakresie. Wierzy, że autentyczne docieranie do wewnętrznych potrzeb i marzeń, pozwala na harmonijny i zrównoważony rozwój. Pracuje pod stałą i regularną superwizją.
Kontakt: 664 966 702

OLHA REBMAN
Lekarz, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Ukończyła studia lekarskie oraz specjalizację w zakresie psychiatrii w roku 2008.Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, grupy wsparcia dla emigrantów, studentów. Pracuje w podejsciu psychodynamicznym. Ukończyła 4,5 letni podyplomowy Kurs Psychoterapii, członek Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.Doświadczenie w zawodzie zdobyła prowadząc psychoterapię analityczną na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Specjalistycznym Szpitalu im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Psychiatrycznym we Lwowie. Pracuje pod stałą superwizją.
Лікар, психотерапевт. Випускниця Львівського Національного Медичного Університету ім. Д. Галицького. Після проходження інтернатури здобула фах психіатра. Проводить індивідуальну та групову психотерапію, групи підтримки для емігрантів, студентів. Працює в психодинамічному ключі. Закінчила 4,5 річний Післядипломний Курс Психотерапії, член Польського ПсихіатричногоТовариства. Практичний досвід здобула проводячи психоаналітичну психотерапію у Відділенні Лікування Розладів Особистості та Неврозів в Спеціалізованій Лікарні ім. Ж. Бабінського в Кракові та під час праці в Львівському Обласному Психоневрологічному Диспансері на посаді лікаря – психіатра. Працює під сталою супервізією.
Врач, психотерапевт. Выпускница Львовского Национального Медицинского Университета им. Д. Галицкого. По завершениюинтернатурысталаврачем-психиатром. Ведёт индивидуальную и групповую психотерапию, группы поддержки для эмигрантов, студентов. Работает в психодинамическом направлении. Закончила Последипломный Курс Психатерапии продолжительностью 4,5 года, член Польского Общества Психиатров. Практический опыт приобрела, ведя психоаналитическую терапию вОтделении Лечения Расстройств Личности и Неврозов в Специализированой Больнице им. Ж. Бабинского в Кракове и во время работыврачем-психиатром в Львовском Обласном Психоневрологическом Диспансере. Работаетподпостояннойсупервизией.
Kontakt: 790 661 778

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 09.05.2017 • Liczba odwiedzin: