Psychoterapia poznawczo – behawioralna (CBT)

Założenia i wybrane techniki pracy

Terapia poznawczo-behawioralna (inaczej: CBT, czyli cognitive–behavioral therapy) to jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania terapeutycznego. Została opracowana w latach 60. XX wieku przez amerykańskiego psychiatrę Aarona Becka. Głównym założeniem tej formy leczenia terapeutycznego jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe. Człowiek doświadczając życia, pod wpływem emocji utrwala pewne konkretne zachowania w poszczególnych sytuacjach. Charakterystyczne dla niej to aktywna postawa terapeuty, nastawienie na pogłębianie wglądu i konkretne techniki stosowanie w celu zmiany sytuacji, eksperymenty behawioralne i cykliczny pomiar skuteczności stosowanych interwencji. To świetna propozycja szkoleniowa dla osób pracujących z ludźmi jak i chętnych do pracy nad sobą.

Cele szkolenia

 • Poznanie zarysu teoretycznego terapii CBT
 • Poznanie i przećwiczenie konceptualizacji problemu pacjenta w duchu CBT
 • Plan pracy z pacjentem/klientem w terapii CBT
 • Przećwiczenie wybranych technik CBT

Adresat

Warsztaty adresowane są do profesjonalistów/ek zajmujących się zdrowiem psychicznym. Zapraszamy także coachów, trenerów, studentów psychologii i pedagogiki oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat skutecznych metod pracy ze sobą i z ludźmi.

Program szkolenia

Dzień I:

 • Trzy słowa o historii CBT i o tym co to jest Pierwsza, Druga i Trzecia Fala
 • Krótki przegląd badań skuteczności CBT dla wybranych zaburzeń funkcjonowania psychicznego
 • Podstawowe założenia terapii CBT
 • Fakty i mity o CBT
 • Filary terapii CBT
 • Myśli automatyczne
 • Schematy poznawcze
 • Zniekształcenia poznawcze
 • Specyfika poznawcza osoby w depresji, w lęku i w zaburzeniach osobowości
 • Konceptualizacja poznawczo – behawioralna: jak określamy cele procesu terapeutycznego CBT, jak strukturyzujemy proces, jaki tworzymy kontrakt terapeutyczny
 • Jak wygląda relacja terapeutyczna w CBT?

Dzień 2:

 • Narzędzia do pracy z lękiem( atakami paniki, lękiem uogólnionym, zamartwianiem się): eksperyment behawioralny, sonda, technika strzałki w dół
 • Narzędzia do pracy z depresją: aktywizacja behawioralna, pomiary nastroju, dialog sokratejski, zapis myśli, podważanie założeń
 • Poszukiwanie przekonań kluczowych i metody ich aktualizacji
 • Praca z wybranymi zaburzeniami osobowości – propozycje technik

Metody

W czasie warsztatów wykorzystane zostaną następujące metody: mini wykłady, dyskusje grupowe, praca w parach i w grupach, ćwiczenia i doświadczenia osobiste, prezentacja i praktyczne przećwiczenie wybranych technik Drugiej i Trzeciej Fali terapii poznawczo – behawioralnej: CFT, ACT, DBT, Terapii Schematów.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu

Po dwóch dniach szkolenia uczestnik będzie dysponował praktycznymi narzędziami do stosowania w życiu osobistym i zawodowym. Efektem zajęć będzie poznanie koncepcji pracy w ujęciu poznawczo – behawioralnym oraz umiejętność zaplanowania i realizacji pracy z najczęstszymi objawami z jakimi zgłaszają się klienci oraz pacjenci – lękiem, depresją i dysregulacją emocjonalną, poznawczą i behawioralną. Uczestnicy wyposażeni zostaną w prezentację i skrypt pełen praktycznych ćwiczeń do natychmiastowego zastosowania. Otrzymają także wykaz stosownej literatury do dalszej pracy.

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Godziny szkolenia wliczają się także do ilości godzin pracy własnej (dotyczy psychoterapeutów pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym).

Informacje

Trener prowadzący: Natalia Harasimowicz
Termin: 30-31 października 2021
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 690,00 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "CBT".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.