MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych. Można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty Instytutu. Rekrutacja trwa w większości województw (za wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego).

Z dofinansowania unijnego do szkoleń mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze danego województwa oraz ich pracownicy (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) z obszaru tego samego województwa. Jeśli chodzi o szkolenia w Instytucie, czyli na terenie Małopolski, firma powinna być zarejestrowana właśnie w tym województwie. Natomiast na życzenie klienta możemy zrealizować szkolenie również w innym miejscu w Polsce.

Aby uzyskać dofinansowanie do szkoleń:
  1. W Bazie Usług Rozwojowych wybierz dowolne szkolenie z oferty Grupy Active Change - jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego szkolenia dla siebie, albo masz konkretne potrzeby rozwojowe - skontaktuj się z nami!
  2. Skontaktuj się z operatorem w Twoim województwie, który pomoże Ci wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak również zweryfikuje możliwości wejścia do projektu oraz poziom dofinansowania (np. w Małoposce przez stronę mbon.pl). Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Dysponuje ona i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi, które takie wsparcie otrzymają.
  3. Podpisz Umowę z operatorem (np. z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.)
  4. Zapisz się na szkolenie Grupy Active Change poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
  5. Zrealizuj szkolenie, oceń je oraz opłać fakturę.
  6. Skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania refundacji.