Coaching

W każdym z nas istnieje chęć polepszenia jakości swojego życia. Czasami podejmujemy próby, które kończą się niepowodzeniem, frustracją i prowadzą do zwątpienia w swoje możliwości. Mimo to pozostaje gdzieś świadomość, że pewne sposoby zachowań można zmienić, aby być bardziej efektywnym w pracy, w domu, wśród innych ludzi. Takiej zmianie służy coaching. Coaching to profesjonalna pomoc we udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym jak funkcjonujemy na poziomie naszych nawyków, przekonań i czynników motywacyjnych.

Podstawą takiej pracy są sprawdzone metody wywodzące się z psychologii humanistycznej, poznawczo-behawioralnej oraz zarządzania. Dlatego:

  • prowadzimy sesje, zmierzające do odkrycia i wykorzystania wewnętrznego potencjału
  • pomagamy ludziom odnajdywać się w relacjach społecznych
  • wspieramy w rozwoju potrzebnych kompetencji
  • pomagamy odnaleźć i rozwinąć uzdolnienia
  • zwiększamy motywację i odporność na stres
  • pomagamy skonkretyzować umiejętności
  • poszerzamy świadomość siebie
  • pomagamy zmieniać nawyki i nieefektywne zachowania
  • towarzyszymy w rozwoju na drodze życiowej i zawodowej
  • przywracamy energię i chęć życia

Jako coachowie pracujemy wiele lat, więc jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, masz gwarancję najwyższej jakości. Preferujemy techniki oparte o rzetelne podstawy naukowe i przyjazne podejście do naszych Klientów.

Cały proces coachingu jest zindywidualizowany i dostosowany do Twoich potrzeb. Pracujemy w oparciu o zagadnienia dostarczone przez Ciebie, skupiając się na rozwiązaniu konkretnych problemów. Częstotliwość sesji i dokładne metody działania układamy wspólnie, aby umożliwić wydajną i wygodną pracę. Zapraszamy na konsultacje!

Dla Ciebie

Coaching to pomoc w odnalezieniu własnej drogi życiowej oraz we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania na płaszczyźnie osobistej, rodzinnej bądź zawodowej. To dynamiczny proces wzrostu i uczenia się, dzięki któremu możesz podnieść jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. Oferujemy Ci coaching osobisty w dowolnej dziedzinie życia, która wymaga szczególnej uwagi.

Dla Organizacji

Coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w możliwie najdoskonalszy sposób. Oferujemy najwyższej jakości coaching dla firm i instytucji, nadzorowany przez superwizorów Izby Coachingu. Dla biznesu proponujemy coaching dla kadry menadżerskiej (executive coaching) oraz coaching dla zespołów (team coaching).

Miejsce prowadzenia coachingu

Zależnie od potrzeb stron. Dysponujemy własnym gabinetem. Możliwy jest również coaching internetowy bądź telefoniczny.

Nasi coachowie
Leszek Zawlocki
tel. 515 098 983, l.zawlocki@activechange.pl
Prowadzi coaching w obszarze osobistym, biznesowym, sportowym.
Dyplomowany coach, certyfikowany master coach, akredytowany superwizor coachingu, doświadczony trener, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją ćwiczenia siłowe. Inicjator Grupy Active Change oraz współzałożyciel Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Członek nadzwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz International Coach Federation. Ekspert w pracach Komisji ds. Standardów i Etyki oraz w Komisji ds. Akredytacji przy Izbie Coachingu. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z ludźmi, profesjonalnej pomocy psychologicznej, terapii i coachingu. Dyplom z coachingu uzyskał w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Psychologicznej. Szkolił się również w renomowanych ośrodkach w takich koncepcjach jak: Gestalt, Neurolingwistyczne Programowanie (NLP), psychoterapia ericksonowska, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (TSR), Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ), Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Mindfulness (MBSR). Od wielu lat działa na rzecz współpracy pomiędzy coachami reprezentującymi różne nurty, jak również pomiędzy coachami a psychoterapeutami. Był czynnie zaangażowany w działalność Izby Coachingu od momentu jej powstania. W latach 2009-2010 brał udział w pracach Komisji ds. Etyki i Standardów Izby Coachingu, współtworząc Kodeks Etyczny. W latach 2010-2011 był przewodniczącym podzespołu ds. Akredytacji Programów Szkoleniowych. Do 2017 roku członek Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. W pracy coacha kieruje się głównie zasadami psychologii poznawczo-behawioralnej i humanistycznej z preferencją koncepcji Gestalt. Specjalizuje się w pracy z przedsiębiorcami, menedżerami i osobami, które chcą zwiększyć osobistą efektywność i podnieść społeczne kompetencje. Stale superwizuje swoją pracę w Izbie Coachingu oraz u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Czas poza pracą lubi spędzać aktywnie, uprawiając sport lub podróżując z aparatem fotograficznym. Po zdobyciu Korony Gór Polski eksploruje najwyższe szczyty Europy.
Poznaj coacha...
l.zawlocki@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!
Marta Kijanko
tel. 664 966 702, m.kijanko@activechange.pl
Prowadzi coaching personalny i biznesowy.
Psycholog, terapeutka, certyfikowany coach, konsultantka HR i trenerka. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia), Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (filozofia). Prowadzi projekty szkoleniowe i konsultacyjne. Psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt oraz TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Jako konsultantka i trenerka posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu budowania zespołu, współpracy i odpowiedzialności indywidualnej oraz zespołowej, technik sprzedaży oraz profesjonalnego kontaktu z klientem, technik twórczego rozwiązywania problemów oraz motywacji. Jako trener Wewnętrzny marki T-Mobile zarządzała 40 sklepami, dbając o rozwój zespołu. Obecnie zajmuje się rozwojem pracowniczym – buduje systemy ocen, prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Zajmuje się także złożonymi projektami rekrutacyjnymi na terenie całego kraju. W swojej pracy kieruje się etycznymi aspektami zawodu psychologa. Zafascynowana jest motywacją w jej jawnym i ukrytym aspekcie. Bada postawy liderskie i ich determinanty. Wierzy, że autentyczne docieranie do wewnętrznych potrzeb i marzeń, pozwala na harmonijny i zrównoważony rozwój. Lubi pracować w oparciu o uważność, prowokację i techniki twórcze. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i smakosz dobrej kawy.
Poznaj coacha...
m.kijanko@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!
Patryk Lange
tel. 601 959 519, patryk@activechange.pl
Prowadzi coaching w obszarze biznesowym i osobistym.
Certyfikowany coach, manager i przedsiębiorca, praktyk zarządzania partycypacyjnego, konsultant biznesowy, trener, akredytowany superwizor coachingu. Przewodniczący Komisji ds Etyki w Izbie Coachingu. Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej. W Instytucie prowadzi treningi w ramach Szkoły Profesjonalnego Coachingu, coaching oraz projekty dedykowane dla biznesu. Ukończył Szkołę Profesjonalnego Coachingu oraz Akademię Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. Przez wiele lat był współwłaścicielem i menadżerem w firmie Xtech.pl sp. z o.o., która jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na podążanie w kierunku zarządzania partycypacyjnego, czyli stylu, u podstaw którego leży głęboka wiara w potencjał i wyjątkowość człowieka. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji zaawansowanych projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. Jako coach specjalizuje się m.in. w pracy z przepracowanymi i zmęczonymi właścicielami i menedżerami firm inżynierskich. Pomaga im wskrzesić chęć do podejmowania nowych wyzwań, przebudzić kreatywność, zrealizować nową przygodę lub po prostu odpocząć. Prowadzi zarówno coaching indywidualny jak i zespołowy. Wolny czas spędza bardzo aktywnie – na desce snowboardowej czy rowerze, komponuje i gra na gitarze. Pasjonat podróżowania po Azji i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi.
Poznaj coacha...
patryk@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!
Karolina Nikorowska
tel. 608 260 777, k.nikorowsk@activechange.pl
Prowadzi coaching kariery i pracy.
Coach ICF, psycholog, doradca zawodowy, trenerka i coach kariery. Tworzy programy wykorzystujące niekonwencjonalne metody szkoleniowe i poczucie humoru. Prowadziła szkolenia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników administracji, managerów i pracowników przedsiębiorstw. Współpracowała z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Europejska, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Górniczo-Hutnicza. Szkoliła pracowników zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacji, np. Delphi, SKANSKA, Coca Cola i innych o międzynarodowym zasięgu. Jest współautorką programu prozdrowotnego dla firmy Mondelez. Odpowiadała za merytoryczny aspekt testów aplikacji iCareBrain. Przeprowadziła ponad 2500 konsultacji z zakresu kształtowania kariery zawodowej. Pracowała jako doradca zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych, studentów i pracowników przedsiębiorstw. Szkoli doradców zawodowych z narzędzi coachingu kariery oraz innych (Indywidualny Plan Działania, Bilans Kompetencji). Opracowała autorskie szkolenie "Coaching kariery" oraz "Jobcoaching - praca z osobami niepełnosprawnymi". Specjalizuje się w coachingu kariery i rozwoju.
Poznaj coacha...
k.nikorowsk@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!
Michał Stolarczyk
tel. 602 390 413, m.stolarczyk@activechange.pl
Prowadzi coaching w obszarze kariery i pracy.
Psycholog, specjalista ds. szkoleń i rozwoju kompetencji psychospołecznych, absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Trenerów LAB. Prowadzi szkolenia i warsztaty głównie z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta, psychologii sprzedaży, skutecznej komunikacji międzyludzkiej, radzenia sobie z emocjami oraz stresem a także planowania i organizacji czasu oraz zarządzania projektami. Prowadzi również indywidualne sesje coachingu w podejściu niedyrektywnym, wykorzystując różnorodne narzędzia m.in. z nurtu Poznawczo-Behawioralnego, Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Gestalt, Beyond NLP oraz metodyki zarządzania projektami. Zwolennik racjonalnego podejścia do rozwoju osobistego i zmiany. Kładzie nacisk na mierzenie efektów swojej pracy. Do tej pory blisko 90% klientów, z którymi pracował min. 2 sesje osiągnęło widoczną zmianę w swoim życiu lub zachowaniu, a niemal 50% osiągnęło założony na początku cel. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, diagnozie organizacji oraz badaniach społecznych.
Poznaj coacha...
m.stolarczyk@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!
Iwona Petryk
tel. 664 363 880, i.petryk@activechange.pl
Prowadzi coaching biznesowy i osobisty.
Dyplomowany coach, certyfikowany Team-Coach. Absolwentka studiów podyplomowych „Trener Biznesu”, „Zarządzanie Sprzedażą”, „Coaching w biznesie” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę Treningu i Coachingu Zespołowego w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego oraz roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Absolwentka wielu szkoleń specjalistycznych w zakresie umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i coachingowych, jak również w zakresie pomocy psychologicznej (Dialog Motywujący, Terapia Schematów, Racjonalna Terapia Zachowań, terapia Akceptacji i Zaangażowania). Posiada kilkuletnie letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, zarządzania i prowadzenia szkoleń − zarówno w firmach z sektora MŚP jak i w korporacji. Współtwórczyni projektu rozwojowego dla właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw z branży Beauty. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, szkolenia oraz warsztaty. W wolnym czasie wędruje przez góry − jest zdobywczynią Korony Gór Polski i kilku szczytów z Korony Gór Europy. Pasjonatka podróży, pianina, aktywności fizycznej i fotografii.
Poznaj coacha...
i.petryk@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!
Bożena Czernek
tel. 509 501 476, b.czernek@activechange.pl
Prowadzi coaching w obszarze biznesowym i osobistym.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Koordynator Szkoły Profesjonalnego Coachingu i projektów biznesowych w Grupie Active Change. Doświadczona menadżerka. Prowadzi coaching indywidualny dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Poznaj coacha...
b.czernek@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!
Marta Smolińska
tel. 660 783 014, m.smolinska@activechange.pl
Prowadzi coaching biznesowy i osobisty (gabinety we Wrocławiu i Opolu).
Certyfikowany coach, trener, wykładowca, specjalistka w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, akredytowany coach IC. Dyrektor wrocławskiej filii Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i członek Rady Programowej. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, koordynatorka Wrocławskiego Klubu Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na Uniwersytecie Wrocławskim, szkołę trenerów Sieć w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu w IPRI. Absolwentka kursu I stopnia w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowań oraz szkoleń specjalistycznych w obszarze coachingu. Właścicielka firmy rozwojowo - szkoleniowej Harmony Coaching. Od 10 lat związana z edukacją dorosłych. Doświadczony trener umiejętności interpersonalnych – szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania relacji oraz pracy zespołowej. Autor programów szkoleniowych i edukacyjnych. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową jako wykładowca Studiów Podyplomowych Coachingu oraz opiekun merytoryczny przedmiotu Coaching i mentoring na kierunku zarządzanie. Przez wiele lat była związana z kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników służb społecznych. Jest dyplomowanym pracownikiem socjalnym. Obecnie zainteresowana możliwym stosowaniem i wdrażaniem coachingu w systemie edukacji oraz zawodach ukierunkowanych na pomaganie. W swej pracy sięga do narzędzi wywodzących się z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA), Gestalt i Kaizen. Bliskie jest jej podejście poznawczo – behawioralne. Szeroko wykorzystuje Racjonalną Terapię Zachowania. Kocha podróże, narty, koty i fotografię.
Poznaj coacha...
m.smolinska@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!
Agata Olszak-Szymula
tel. 604 085 911
Prowadzi coaching i mediacje.
Coach w nurcie Coachingu Transformacyjnego i Systemowego oraz certyfikowana trenerka rozwoju osobistego i komunikacji empatycznej. Specjalizuje się w obszarze: relacji (osobistych i zawodowych), komunikacji, pracy z emocjami i konfliktów wewnętrznych. Pracuje w oparciu o takie metody, jak: Porozumienie Bez Przemocy, Coaching Transformacyjny i Systemowy, Mediacje NVC (Nonviolent Communication). Od 2010 r. prowadzi autorskie warsztaty oraz sesje indywidualne m.in. dla rodziców, nauczycieli, młodzieży, trenerów, coachów i pracowników. Wierzy, że relacje są jednym z ważniejszych źródeł szczęścia, dlatego jej misją w zawodzie trenera i coacha jest wspieranie innych w budowaniu relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zrozumieniu, autentycznym kontakcie oraz empatycznym podejściu do siebie i innych. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu „Porozumienia Bez Przemocy” nieustannie pogłębia, uczestnicząc w szkoleniach certyfikowanych trenerów NVC (m.in. Ewa Orłowska, Ian Patey, Eva Rembala, Monica Reu, Pernille Plantener, Miki Kaschtan, Liv Larsson, Frank i Gundi Gaschler, Agnieszka Pietlicka). Absolwentka rocznego Studium NVC organizowanego przez Dojrzewalnię Róż, Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, akredytowanego kursu Coachingu Transformacyjnego u Pernille Plantener oraz Coachingu Systemowego u Damiana Janusa. Obecnie kończy kurs Mediacji NVC. Założycielka Strefy Relacji. Prywatnie miłośniczka kaszubskich jezior oraz mama Uli i Julka.
Poznaj coacha...
agata@strefarelacji.pl
Zapisz się na coaching online!
Edyta Pazur
tel. 506 118 276, e.pazur@activechange.pl
Prowadzi coaching biznesowy i osobisty (gabinet we Wrocławiu).
Certyfikowany executive coach (akredytacja PCC w ICF), team coach, trener biznesu, konsultant HR. Ukończyła program Managment 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na WSB. Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako manager w korporacjach. Posiadane certyfikaty: Proces Iceberg The Advanced Facilitator – Institute of Leadership and Management, Team Coach, Zintegrowany Model Przywództwa-ILM w AQR, Odporność Psychiczna- MTQ (Mental Toughness) w AQR, Kompas Kariery, Konsultant Harrison Assessments, trener FRIS- Style myślenia i działania. Opracowuje i realizuje indywidualne oraz grupowe projekty rozwojowe (executive coaching, team coaching, coaching grupowy, facylitacja) dla zespołów menedżerskich. Specjalizuje się w pracy z menadżerami awansowanymi na kolejne poziomy organizacyjne, w rozwoju przywództwa, rozwijaniu talentów oraz podnoszeniu jakości współpracy w zespołach oraz efektywności ich działania. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie menedżerskie w działach sprzedaży w międzynarodowych organizacjach. Przeprowadziła ponad 2500 godzin coachingu, team coachingu oraz coachingu grupowego. Prowadziła i prowadzi warsztaty z zakresu odporności psychicznej radzenia sobie za stresem oraz budowania zespołów. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Uczy coachingu - jest mentorem i superwizorem dla osób przygotowujących się do certyfikacji w ICF. Zrealizowała i realizuje projekty z zakresu rozwoju menadżerów sukcesji oraz talentów. Była dyrektorem wrocławskiego oddziału ICF oraz członkiem komisji rewizyjnej tej organizacji. Jest przekonana, że każdy człowiek posiada zasoby, które wystarczy przy pomocy coacha w sobie odkryć i aktywować, tak aby osiągnąć sukces w zgodzie ze sobą.
Poznaj coacha...
e.pazur@activechange.pl
Zapisz się na coaching online!