Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą wsparcia i leczenia opartą na dialogu między pacjentem a terapeutą. Rozmowa terapeutyczna prowadzona jest w oparciu o język i symbole dostępne dla pacjenta oraz wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie terapeuty.

Stany zmęczenia, osłabienie czy dolegliwości bólowe, ale także cierpienie psychiczne to w rozumieniu terapii sytuacje, których przyczyną może być wewnętrzny konflikt w psychice pacjenta. Wgląd, przepracowanie, uwolnienie – to metoda na zmaganie się z trudnościami natury psychicznej.

Poprzez dialog z terapeutą pacjent rozpoznaje i kreuje swój świat wewnętrzny. Na tej niełatwej drodze pomocne mogą okazać się wspomnienia, skojarzenia, sny a także symbole.

Terapia daje szansę na twórcze przezwyciężenie bolesnych, powtarzających się schematów funkcjonowania, poszerza spektrum doznań w obszarze emocji i myśli. Zwiększanie własnej świadomości to branie odpowiedzialności za budowanie swojej niezależności, uwolnienie się od tego, co było, a bardziej realne bycie w teraźniejszości. Im bardziej człowiek jest świadom tego, co robi, myśli i czuje tym bardziej jest wolny i może czerpać więcej satysfakcji z życia.

Psychoterapia uruchamia proces osiągnięcia równowagi oraz bezpiecznego przeżywania nowych doświadczeń. Celem terapii jest nawiązanie lepszego kontaktu z samym sobą. Terapia przebiega w atmosferze życzliwości i szacunku dla pacjenta oraz dla jego sposobu przeżywania siebie i świata przy wsparciu i zrozumieniu terapeuty.

Pomoc psychoterapeutyczną kierujemy do osób, które doświadczają:
  • kłopotów emocjonalnych
  • stresów i kryzysów sytuacyjnych
  • problemów w odnalezieniu sensu życia
  • kłopotów w relacjach z bliskimi
  • depresji, nerwic i lęków
  • objawów psychosomatycznych np: bóle głowy, zaburzenia snu
  • zaburzeń odżywiania
  • problemów z uzależnieniem
  • zaburzeń osobowości
  • innych problemów

Instytut prowadzi terapię krótko i długoterminową, w konwencji psychodynamicznej i gestalt. Sesje mają charakter spotkań indywidualnych, zwykle raz w tygodniu. Warunki współpracy określa zwykle ustny kontrakt zawarty między i klientem, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, zasad i standardów pracy Instytutu oraz wymogów psychoterapii.

Nasi psychoterapeuci
Marta Kijanko (tel. 664 966 702)
Psycholog, terapeutka, certyfikowany coach, konsultantka HR i trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia), Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (filozofia). Prowadzi projekty szkoleniowe i konsultacyjne...
Terapeutka rozwijająca umiejętności w podejściu Gestalt oraz w nurcie SFA/TSR (terapia skoncentrowana na rozwiania). Jako konsultantka i trenerka posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu budowania zespołu, współpracy i odpowiedzialności indywidualnej oraz zespołowej, technik sprzedaży oraz profesjonalnego kontaktu z klientem, technik twórczego rozwiązywania problemów oraz motywacji. Jako trener Wewnętrzny marki T-Mobile zarządzała 40 sklepami, dbając o rozwój zespołu. Obecnie zajmuje się rozwojem pracowniczym – buduje systemy ocen, prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Zajmuje się także złożonymi projektami rekrutacyjnymi na terenie całego kraju. W swojej pracy kieruje się etycznymi aspektami zawodu psychologa. Zafascynowana jest motywacją w jej jawnym i ukrytym aspekcie. Bada postawy liderskie i ich determinanty. Wierzy, że autentyczne docieranie do wewnętrznych potrzeb i marzeń, pozwala na harmonijny i zrównoważony rozwój. Lubi pracować w oparciu o uważność, prowokację i techniki twórcze. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i smakosz dobrej kawy.
Poznaj terapeutę...
m.kijanko@activechange.pl
Zapisz się na terapię online ->
Natalia Harasimowicz [on-line]
Pracuję z większością tematów, z wyjątkiem uzależnień - zaburzenia osobowości, nastroju (wszelkie zaburzenia lękowe, depresyjne, pod postacią somatyczną, zaburzenia odżywania). Pracuję z osobami dorosłymi. Psychoterapia poznawczo - behawioralna, coaching, konsultacje psychologiczne.
natalia.harasimowicz@gmail.com
Zapisz się na terapię online ->
Urszula Lesicka-Sikora (tel. 505 315 925)
Psycholog, trener, certyfikowana terapeutka Programu Simontona (Simonton Cancer Center). Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię psychoonkologiczną, warsztaty rozwojowe, oraz terapię poprzez sztukę...
W swojej pracy łączy podejście humanistyczno-egzystencjalne z rozumieniem psychodynamicznym oraz narzędziami psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy, podyplomowy Kurs Psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także: Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, podyplomowe szkolenia w zakresie terapii poprzez sztukę, zaawansowany kurs trenerski oraz Kurs Redukcji Stresu oparty na uważności (Mindfulness-Based Stress Reduction). Ma na swoim koncie wiele autorskich warsztatów oraz projekty z wykorzystaniem sztuki, a także doświadczenie współpracy z różnymi ośrodkami i organizacjami pozarządowymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Poznaj terapeutę...
Urszula Skowiniak (tel. 696 420 916)
Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej...
W zakresie psychoterapii ukończyła czteroletnie szkolenie, a także dwuletnie studium dialogu motywującego. Od 2015 roku prowadzi własną praktykę jak również od 2016 roku systematycznie szkoli specjalistów z różnych dziedzin w dialogu motywującym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. W pracy z pacjentami szczególnie interesują ją zagadnienia relacji terapeutycznej i etyki oraz motywacji do zmiany. Pracuje w oparciu o kontrakt terapeutyczny i ważne jest dla niej edukowanie pacjentów o psychoterapii, aby ich uczestnictwo w tym procesie było jak najbardziej świadome i aktywne. Pomaga osobom doświadczającym następujących trudności: depresji i/lub lęku, stanów niepokoju, smutku i przygnębienia, trudności motywacyjnych, brak poczucia sensu w życiu, trudności w nawiązywaniu/podtrzymywaniu bliskich relacji, trudność w utrzymaniu/podjęciu pracy, trudności w funkcjonowaniu po stracie osoby bliskiej, przedłużającej się, powikłanej żałoby, kryzysów emocjonalnych i rozwojowych na różnych etapach życia, problemów zdrowotnych (choroby autoimmunologiczne, choroby przewlekłe) które ograniczają codzienne funkcjonowanie i wywołują istotne następstwa psychologiczne, rodzicielstwa w szczególnie trudny sposób – ich dzieci chorują somatycznie lub psychicznie, mają niepełnosprawności, lub są w stanie terminalnym. Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji. Dba o własny rozwój osobisty i zawodowy aby móc wykonywać pracę psychoterapeuty w optymalny i skuteczny sposób.
Poznaj terapeutę...
Łukasz Wojdyła (tel. 511 906 535)
Psycholog seksuolog, psychoterapeuta, terapeuta motywujący. Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Szkolenie z zakresu psychoterapii odbył w placówce kierowanej przez dr Andrzeja Cechnickiego, akredytowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. W 2018 roku ukończył studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie w pracy terapeutycznej i seksuologicznej zdobywał m. in. w następujących ośrodkach: Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia; Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia przy Centrum Medycznym Da Vinci; Krakowski Instytut Psychoterapii; Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych przy Katedrze Psychoterapii UJ Colegium Medicum; Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego oraz Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień. W swojej pracy opiera się na nurcie psychodynamicznym, integrując również podejście humanistyczno-egzystencjalne oraz systemowe. Pracuje z osobami dorosłymi.
Poznaj terapeutę...
Aleksandra Ziemiańska (kontakt@therapoint.pl)
Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Kryzysów psychologicznych i Interwencji kryzysowej, posiada także Przygotowanie pedagogiczne...
Obecnie jest w trakcie realizowania 4-letniego Całościowego Kursu Psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii, atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który umożliwia prowadzenie psychoterapii. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach z zakresu wiedzy psychologicznej, podstaw psychiatrii i psychoterapii.
Poznaj terapeutę...