czas kobiety
warsztat o samoakceptacji

Wzmocnij poczucie kobiecości w oparciu o rozumienie siebie!

Jeśli jesteś kobietą, która zadaje sobie następujące pytania:
 • jak zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem?
 • jak zrozumieć siebie?
 • jak nauczyć się słuchać siebie?
 • jak zmienić myślenie o sobie?
 • skąd intensywność i różnorodność emocji, które przeżywam?
 • dlaczego dbam o wszystkich, a o siebie na ostatnim miejscu?
Zapraszamy na warsztaty, podczas których:
 • będziesz pracować w obszarach samoakceptacji i automotywacji,
 • dowiesz się jak dostrzegać emocje i jak wpływają na Twoje myślenie i zachowanie,
 • sprawdzisz co robić dalej, by osiągać pełnię swojej kobiecości,
 • zbadasz, co powstrzymuje Ciebie przed sięganiem po to, czego chcesz,
 • usłyszysz historię o czerech kobietach i ich strategiach uciekania od siebie,
 • wypełnisz kwestionariusz 4 Kroki do Siebie oraz otrzymasz wskazówki na to, co dalej,
 • otrzymasz materiały do pracy własnej po zakończonym warsztacie, by wzmacniać siłę tego procesu.
Adresaci

Spotkanie skierowane jest do Kobiet, które z jakiegoś powodu nie akceptują siebie oraz do wszystkich Pań, które pragną zająć się tematem własnej kobiecości. Jeśli jesteś gotowa do pracy w kobiecym gronie, zapraszam do spotkania. Będzie pracowicie, kobieco i rozwojowo.

Cele
 • Wzmocnienie pewności siebie i wyrażania siebie poprzez pracę w obszarze samoakceptacji.
 • Zwiększenie samooceny poprzez pracę nad przekonaniami – wzmacniającymi oraz blokującymi.
 • Pogłębienie świadomości, potencjału i możliwości w obszarze kobiecości.
Przewdywane efekty uczestnictwa w warsztacie
 • wzmocnienie pewności siebie, wzrost samooceny i samoakceptacji
 • wzrost samoświadomości
Program

Krok I: Moje Ciało – Czego ciało by chciało?

Krok II: Moje Emocje – Co na to odpowiadają emocje?

Krok III: Moje Myśli – I jak reaguje głowa?

Metody

Praca oparta o ćwiczenia i aktywności interpersonalne oraz intrapsychiczne w formach pracy indywidualnej, grupowej, wizualizacjami i informacjami zwrotnymi wywodzącymi się z filozofii Gestalt i psychologii twórczości. Ważna jest gotowość do spotkania ze sobą w takim obszarze.

Opinie

"Każdy moduł wniósł w moje życie nowe wartości."

"Wartościowe dla mnie było poznanie ćwiczeń w oparciu o nurt Gestalt, praca w obszarach i odkrywanie swojej kobiecości poprzez ciało/ emocje/ działanie, odkrywanie kobiecości u siebie i u innych kobiet."

"Poznałam sposób na pozbycie się złych przekonań."

"Nauczyłam się nazywać swoje emocje, rozpoznawać potrzeby, słuchać swojego ciała i utożsamiać się z nim."

"Dziękuję za otwartość, szczerość, pracę na sobie przez doświadczenie i wzajemny szacunek."

Informacje
Prowadząca: Marta Kijanko
Termin: planowany
Godziny: 10.00-18.00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 380 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "CZAS KOBIETY".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.