TERAPIA DIALEKTYCZNO-BEHAWIORALNA

Podstawy teoretyczne i wybrane techniki pracy

Terapia dialektyczno-behawioralna (inaczej: DBT) zaliczana jest do tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych. Obejmuje ona najnowsze podejścia oraz metody leczenia uporczywych i długotrwałych problemów psychicznych, m.in. zaburzeń osobowości. DBT powstała w odpowiedzi na potrzeby pacjentów/ek z zaburzeniem osobowości z pogranicza (inaczej: borderline, BPD). Jej autorką jest Marsha Linehan, która sama spełniała niegdyś kryteria tego zaburzenia. DBT łączy techniki klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej (m.in. modyfikacja poznawcza, ekspozycja, regulacja emocji) z uważnością, akceptacją i procesami dialektycznymi. DBT jest terapią o wysokiej skuteczności, co potwierdzają liczne badania.

Narzędzia DBT, oprócz obszaru psychoterapii i pomocy psychologicznej, mogą być wykorzystywane także w coachingu. Założenia tej terapii są również pomocnym narzędziem do rozwoju osobistego specjalisty udzielającego wsparcia.

Cele szkolenia

 • Poznanie zarysu teoretycznego terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • Uzyskanie wiedzy na temat zaburzenia osobowości z pogranicza - jej kryteriów diagnostycznych i funkcjonalnych w modelu DBT
 • Zdobycie wiedzy na temat rozwoju i utrzymywania się zaburzenia osobowości z pogranicza w modelu DBT
 • Poznanie i przećwiczenie praktycznych technik pracy z pacjentem w terapii DBT
 • Praca z własnymi przekonaniami dotyczącymi pacjentów z rozpoznaniem BPD

Program

DZIEŃ I:

1.DBT - podstawowe założenia, pojęcia, struktura i tryby leczenia

2. Krótki przegląd badań dotyczących skuteczności DBT

3. Kryteria diagnostyczne osobowości z pogranicza

 • mity i przekonania osobiste terapeuty dot. pracy z BPD
 • aktualne kryteria wg DSM IV i ICD-10; historia rozwoju kryteriów jako źródło przekonań dot pracy z BPD

4. Filozofia DBT:

 • definicja dialektyki
 • zasada wzajemnego powiązania i całości
 • zasada biegunowości
 • teza, antyteza, synteza: zasada ciągłej zmiany
 • teoria biopsychospołeczna

5. Wzorce behawioralne w zaburzeniu osobowości z pogranicza:

 • emocjonalna podatność na zranienie
 • samounieważnianie
 • aktywna bierność
 • pozorna kompetencja
 • nieuniknione kryzysy
 • powstrzymywana żałoba

6. Terapeuta/ka DBT: budowanie kontraktu terapeutycznego, pozycja terapeuty w wymiarach:

 • akceptacja a zmiana
 • niezachwiana stabilność a współczująca elastyczność
 • życzliwe wymaganie a troskliwa opieka

DZIEŃ II:

Dzień drugi obejmuje tworzenie konkretnego planu pracy z pacjentem/ką, a także przegląd i ćwiczenie wybranych technik DBT, m.in.:

 • pierwszorzędne cele behawioralne (m.in. redukowanie zachowań samobójczych, kolidujących z terapią, z jakością życia)
 • drugorzędne cele behawioralne (m.in. praca nad zmianą wzorców behawioralnych jak samounieważnianie, powstrzymywana żałoba; praca nad regulacją emocji)

2. Przegląd i ćwiczenie technik DBT zorientowanych na:

 • Uprawomacnienie
 • Rozwijanie uważności
 • Trening umiejętności
 • Rozwiązywanie problemów
 • Regulację emocji
 • Zwiększanie efektywności interpersonalnej
 • Analizę behawioralną i modyfikację poznawczą

3. Polecana literatura, dzieła kultury, podręczniki i materiały do dalszej pracy.

4. Zakończenie szkolenia.

Adresat

Warsztaty adresowane są do profesjonalistów/ek zajmujących się zdrowiem psychicznym (psychoterapeutów/ek, psychologów i psycholożek), coachów, a także do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat diagnozy i leczenia zaburzeń osobowości typu borderline metodą DBT.

Korzyści wynikające z realizacji celów szkoleniowaych

Klient/ka po szkoleniu będzie posiadał/a narzędzia DBT do:

 • Dokonania diagnozy osobowości z pogranicza
 • Funkcjonalnej konceptualizacji problemów pacjenta/ki
 • Ułożenia celów terapeutycznych
 • Późniejszej pracy terapeutycznej
 • Zadbania w tej pracy o siebie

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Metody pracy warsztatowej

W czasie treningu wykorzystane zostaną następujące metody: mini wykłady, dyskusje grupowe, praca w parach i w grupach, ćwiczenia i doświadczenia osobiste, analiza case studies

Informacje

Trener prowadzący: Natalia Harasimowicz
Termin: 23-24 października 2021
Godziny: sobota - 10:00-18:00, niedziela - 9:00-17:00
Miejsce: ul. Powroźnicza 6/2, Kraków
Inwestycja: 590 brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "DBT".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.